LSOVD

   Voor de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van drugsgebruikers maakte ik een presentatiezuil.  De beelden zijn metaforen voor de beginsituatie van de deelnemers, de hulp die LSOVD biedt en de resultaten die deelnemers benoemden van hun deelname. 

documentair6 images